Instruktion bygga utomhustrappa till balkong eller altan.

Vangar för att bygga trappa själv
1

Verktyg för bygge av balkongtrappa

De här verktygen behöver Ni.

2

Lägg ett vangstycke till trappan på bockar.

Placera ett av vangstyckena till din utomhustrappa på bockar eller på något annat i lämplig arbetshöjd.

Vangstycke till trappa utomhus
3

Klipp ut vinkeln till på Er trappa

Börja med att mäta höjden mellan balkong / altandäcket och mark. Skriv sedan in höjden och antal steg nedan. Ni får då veta steghöjd och vinkel på trappan. Ideal steghöjd är 175mm. Steghöjd över 200mm kan upplevas som brant och steghöjd under 160mm som flack.

Klipp sedan ut motsvarande vinkel på den medföljande vinkel kartongen för trappor.

Sax vinkelkartong till trappa
4

Fäll ut det nedersta steget på trappan

Börja med att fälla ut det nedersta steget på Er utomhustrappa. Placera stegvinkel kartongen som Ni klipp ut ovanpå första steget.

Vinkeln ska vara lika på kartongen som på steghållaren enligt nedan.

Gradskiva vinkel balkongtrappa
5

Lås steghållaren i vangstycke.

Bygg Er trappa vidare genom att låsa fast steghållaren i vangstycket med 1st 4,2x55mm skruv. Var noga med att inte placera skruven för långt ned då detta ska kapas av. Se punkt 7. 

Lutning utomhustrappa vinkel
6

Mät ut steghöjd för Er balkongtrappa utomhus

Placera en stegbräda ovanpå steghållaren enligt bilden. Mät sedan ut den steghöjd som Er trappa ska ha. 

Mäta vangstycke till utomhustrappa
7

Mät på andra sidan steghållaren

Mät ut lika långt på andra sidan av stegbrädan  och dra därefter ett streck mellan de två punkterna.

Mäta trappa vangstycke
8

Såga efter strecket

Fortsätt att bygga trappan genom att dra ut linjen Ni nyss ritade. Linjen skall vara parallell med den övre sidan av stegållaren. Såga därefter genom vangstycke och steghållare enligt bilden nedan. 

Utomhustrapp vangstycke såg vinkel
9

Fäst med en andra skruv

Skruva ytterligare fast en skruv 4,2x55mm genom vangstycke. Trapp vangstycket bör efter detta se ut som nedan.

Utomhustrappa vangtsycke ritning
10

Fäll ut det översta steghållaren

Fortsätt att bygga Er utomhustrapp genom att fälla ut den översta steghållaren och placera vinkelkartongen som på bilden. När vinkeln stämmer med kartongen skruvar Ni fast steghållaren med två skruvar 4,2x55mm

Vinkel vangstycke utomhustrapp
11

Såga längs med steghållaren

Såga en kort bit längs med steghållarens översida. Trappans vangstycke ska vara i samma vinkel som steghållaren. Ni behöver därför inte såga hela vägen. Se punkt 12

Såg vangstycke trappa
12

Såga jämns med steghållarens bakkant

Såga längs med steghållarens hela bakkant. Fortsätt genom hela vangstycket i samma vinkel.  D.v.s 90 grader mot översidan av steghållaren. Längs med bakkant på steghållaren.

13

Övre delen av vangstycket till trappan bör nu se ut som nedan.

Övre delen av vangstycket till Er trapp bör se ut som nedan. Fäll nu ut  resterande steghållare och ställ vinkeln till dessa med hjälp av vinkelkartongen Ni klippt ut. Alla steg ska vara i samma vinkel. Fäst med två skruvar 4,2x55mm per steg. Som nedan.

Vangstycke till altan flexitrappan
14

Kopiera vangstycket

Lägg nu det andra vangstycket ovanpå det första och kopiera detta. När Ni är klara ska Ni ha två identiska vangstycken till Er balkongtrappa. Se nedan.

bygga vangstycke altan balkong
15

Skruva fast plankan infästning av trappan

Fortsätt ert trappbygge med att skruva fast plankan för infästning. Använd de medföljande M10 bultarna. Skruva sedan fast de medföljande vinkeljärnen i plankan för infästning.

Infästning ibalkong däck trapp
16

Fäst vangstycken i balkong

Det underlättar vid detta moment att vara två personer. Det finns många sätt att angöra nedre delen av trappan vid marken.

 

Ett sätt är med hjälp av markskruv. Lyft i detta fall upp vangstyckena till Er balkongtrappa. Märk sedan ut var på marken markskruven skall sitta. Skruva sedan ner markskruven jäms med markplanet.Fäst sedan trappan upptill enligt nedanstående bild.  Skruva även fast vinkeljärnen i trappans sidor. Skruva sedan fast nedre delen av trappan i markskruvarna. 

 

Ett annat sätt  är att låta trappan vila mot marksten. Tänk då på att lägga markstenen i våg. 

Observera att Ni måste förborra 6mm hål för infästning.

Infästning av balkongtrappa i altanen
17

Trappans vangstycken är nu klara

Ni är nu färdiga med monteringen av vangstyckena till Er balkongtrappa och bör sitta som nedan. Observera att vangstyckena ska vara på samma C/C avstånd nedtill som upptill.

Balkongtrappa vangstycke altan