Mäta och beställa en trappa till balkong eller altan.

 

Flexitrappans idé är att göra det enkelt, smidigt och roligt att bygga sin egen utomhustrappa. Vi vill gärna tillhandahålla en helhetslösning för ditt trappbygge, men det går givetvis att köpa enskilda trappdelar om Ni vill anpassa exempelvis trall mot en befintlig altan eller balkong. Det är dock några saker man bör tänka på innan man börjar beställa den nya trappan.

Mät höjden på balkongen / altanen

Mät hur högt det är från balkongen eller altanen till mark. Mät golv till golv höjd enligt bilden nedan. 

Bestäm hur lång ut trappan ska/får hamna

Hur långt ut trappan hamnar styrs av hur många steg som används. Ni kan i appen nedan skriva in hur många steg som Ni vill använda. Ju färre steg i trappan desto brantare kommer den att bli. 

Börja med att fylla i total höjd från golv till mark. Fyll sedan i antalet steg. Ni kommer då få veta steghöjd, vinkel och vilken golv/marklängd som kommer att behövas.

Steghöjden är ideal vid ca 175mm. En steghöjd över 200mm kommer att upplevas som brant och en steghöjd under 160mm som flack.

Bestäm stegbredd på Er balkongtrappa

 

När Ni mätt upp hur många och hur långa sektioner vangstycken Ni behöver är det dags att bestämma vilken stegbredd Ni vill ha i Er nya trappa.

Som standard finns 800, 900,1000 och 1100mm. Om Ni vill ha en bredare trappa så kontakta oss så tillverkar vi den bredd Ni önskar. Kom ihåg att vid bredare trappor är det oftast nödvändigt med extra vangar. Lämpligt avstånd mellan vangarna med 28mm trall är cc60. Stegbrädorna är självklart av Norrländsk kärnfuru. Dimensionen är 28x95mm. Det går tre trallbrädor per steg och de säljs i paket med 15 st.

Välj tillval till Er trappa

 

Som tillval finns bland annat räcken och olika typer av markinfästningar.

Ett räcke är en fin detalj samtidigt som det ger stöd och säkerhet för den som går i trappan. Vid höjder över 0,5 meter över mark skall räcke användas. Vi rekommenderar dock att montera räcke i de flesta fall.

Våra räckespaket levereras i moduler, startpaket, fortsättningspaket och vilplanspaket. Räcket är tänkt att monteras nedifrån och upp. Startmodulen monteras således längst ned i trappan. Ni börjar således med att beställa startpaket. Sedan beställer Ni fortsättningspaket beroende på hur lång trappan är. Om Ni har vilplan i trappan beställs räckesvilplanspaket.

Olika marktyper kräver olika infästningsanordningar. Det enklaste är att placera trappan på marksten. Tyngden på trappan verkar lodrätt, varför en sådan lösning blir stabil.För mark utan större stenar  passar vår markskruv bra. att från fall till fall avgöra vilken typ av infästning som är lämplig. Vi säljer en typ av infästning. Även andra markinfästningar kan användas. Hör med er lokala byggvaruhandlare.

Säkerhet i trappa utomhus

 

En trapp ska inte bara se bra ut och vara bra att gå i. Det är även viktigt att den är säker. Om Ni bygger trappor som är högre upp än 0,5m från mark är det några saker som är viktiga att tänka på.

Öppningen mellan stegen får inte vara större än 10cm. Vid trappor med en höjd högre än 0,5m från mark måste barnsäkerhetslist mellan stegen användas. Dessa säljs i paket som motvaras av stegpaketens längd.

Vid en höjd högre än 0,5 m över mark måste räcke användas. Det skall vara minst 90 cm högt och förhindra klättring på räcket. För att förhindra klättring rekommenderar vi att monterar en plexiglasskiva på insidan av räcket. D.v.s mellan den övre och nedre underliggaren.