Hur gör jag innan beställning av min utomhustrappa i slänt?

 

Flexitrappans idé är att göra det enkelt, smidigt och roligt att bygga sin egen utomhustrappa. Vi vill gärna tillhandahålla en helhetslösning för ditt trappbygge, men det går givetvis att köpa enskilda trappdelar om Ni vill anpassa exempelvis trall mot en befintlig altan eller balkong. Det är dock några saker man bör tänka på innan man börjar beställa den nya trappan.

 

Det är alltid bra att  göra en enkel skiss över den plats som trappan skall byggas på.

Flexitrappan är uppbyggd i sektioner som utgår från våra reglerbara vangstycken. Dessa levereras i längd från 1,5m till 4,8m med 30 cm intervall.

Mät på marken vilken totallängd på trappan som behövs. Tänk på att beställa lite längre trapplängd än markmåttet så som visas i exemplen. För en trappa med flera sektioner gäller detta bara nedersta och översta sektionen.

Vid större vinkelskillnader bör vilplan användas. Dels på grund av att steghöjden ändras, men även för att trappan då blir behagligare att gå i.

Varje vangstycke är levererat med 150mm övermått. Detta för att det ska finnas utrymme för kapning när man ändrar lutning mellan två sektioner.

Exempel på skiss och foto på trappa med vilplan

 

När Ni mätt upp hur många och hur långa sektioner vangstycken Ni behöver är det dags att bestämma vilken stegbredd Ni vill ha i Er nya trappa.

Som standard finns 800, 900,1000 och 1100mm. Om Ni vill ha en bredare trappa så kontakta oss så tillverkar vi den bredd Ni önskar. Kom ihåg att vid bredare trappor är det oftast nödvändigt med extra vangar. Lämpligt avstånd mellan vangarna med 28mm trall är cc60. Stegbrädorna är självklart av Norrländsk kärnfuru. Dimensionen är 28x95mm. Det går tre trallbrädor per steg och de säljs i paket med 15 st.

 

Som tillval finns bland annat räcken och olika typer av markinfästningar.

Ett räcke är en fin detalj samtidigt som det ger stöd och säkerhet för den som går i trappan. Vid höjder över 0,5 meter över mark skall räcke användas. Vi rekommenderar dock att montera räcke i de flesta fall.

Våra räckespaket levereras i moduler, startpaket, fortsättningspaket och vilplanspaket. Räcket är tänkt att monteras nedifrån och upp. Startmodulen monteras således längst ned i trappan. Ni börjar således med att beställa startpaket. Sedan beställer Ni fortsättningspaket beroende på hur lång trappan är. Om Ni har vilplan i trappan beställs räckesvilplanspaket.

Olika marktyper kräver olika infästningsanordningar. Det enklaste är att beställa vår markstolpe som placeras på en marksten. Tyngden på trappan verkar lodrätt, varför en sådan lösning blir stabil. som går i gravitationsriktningen gör den tillräckligt  stabil. För mark utan större stenar  passar vår markskruv bra. att från fall till fall avgöra vilken typ av infästning som är lämplig. Vi säljer två typer av infästning. Även andra markinfästningar kan användas. Hör med er lokala byggvaruhandlare.

 

En trapp ska inte bara se bra ut och vara bra att gå i. Det är även viktigt att den är säker. Om Ni bygger trappor som är högre upp än 0,5m från mark är det några saker som är viktiga att tänka på.

Öppningen mellan stegen får inte vara större än 10cm. Vid trappor med en höjd högre än 0,5m från mark måste barnsäkerhetslist mellan stegen användas. Dessa säljs i paket som motvaras av stegpaketens längd.

Vid en höjd högre än 0,5 m över mark måste räcke användas. Det skall vara minst 90 cm högt och förhindra klättring på räcket. För att förhindra klättring rekommenderar vi att monterar en plexiglasskiva på insidan av räcket. D.v.s mellan den övre och nedre underliggaren.