Människa, miljö och trapptillverkning

Flexitrappan bygger moderna trappor med naturliga material för framtiden
Trappor och impregnering

Det hittills äldsta fyndet av en trappa i norra Europa är en trätrappa 3000 år gammal från Hallstatt i Österrike. Det visar att trä är ett utmärkt material att bygga trappor av. Det är dessutom vackert, naturligt och slitstarkt.

 

Sedan mitten av 1800-talet har virke industriellt impregnerats i Sverige. Ämnena som använts vid impregnering har skiftat under åren. Allt från Kreosot till koppar-, krom-, och arseniklösningar har använts. Dessa ämnen har gett träet längre livslängd men har samtidigt orsakat betydande negativa effekter på miljön och i Sverige har man därför förbjudit användningen.

 

Idag används oftast kopparsalter som är betydligt mer skonsamma för miljön. Det lakas dock ur impregnering från virket som kan vara skadligt för vattenlevande organismer. Det skydd som ges är också svagt. Rekommendationen är idag därför att inte använda impregnerat virke mer än nödvändigt. Flexitrappan har valt att använda kärnfuru till samtliga produkter för utomhusbruk. Kärnvedens naturliga kådor ger ett fullgott skydd och eftersom inga tillsatser används kan man vara säker på att göra ett bra miljöval när när man väljer produkter från Flexitrappan.

"Att välja kärnfuru som har ett naturligt fullgott skydd till våra produkter kändes som ett självklart val när vi utvärderat alternativen"

Ulf Båmstedt, professor i ekologi, delägare och grundare till Flexitrappan

Träd, trappor och koldioxid

Trä är ett naturligt material som binder koldioxid under hela sin livslängd. Detta gör att den trapp du köper bidrar till mindre koldioxid i atmosfären och bromsar därför växthuseffekten. Allt virke som används vid tillverkning av Flexitrappan kommer från ett uthålligt skogsbruk och är FSC- certifierat.

Transporten av trapporna 

Vi vet att det är viktigt för våra kunder att få sina trappor så snabbt som möjligt efter beställning. Därför har vi valt lastbilstransport men genom att varorna levereras i platta paket minskas lastutrymmet och därmed minskas såväl koldioxidutsläpp och transportkostnad per enhet.

Våra trappor och de människor som tillverkar dem.

Vi på Flexitrappan tycker det är viktigt att samtliga som arbetar med tillverkningen har bra och rättvisa villkor.  Vi följer givetvis gällande kollektivavtal och arbetar för en bra arbetsmiljö. Vi ställer självklart också samma krav på våra underleveratörer.