Montage av stegbrädor balkong / altan.

Mät utstick på trappa

Eftersom stegbrädorna levereras färdigkapade enligt den bredd Ni beställt går det både snabbt och enkelt att montera dem. Börja med att placera en stegbräda på nedersta steget och se till att den sticker ut lika mycket på båda sidor. Märk därefter ut stegbrädan med ett blyertssträck i linje med yttersidorna på steghållaren (se figur).

Kopiera märkningen på trapp stegbrädorna

Kopiera märkningen på den första stegbrädan till de övriga stegbrädorna.

Börja lägga stegbrädor på Er trappa

Börja sedan nedifrån med att montera stegbrädorna. Placera stegbrädorna med märgsidan uppåt (Glad gubbe). Stegen kommer då att ligga så att vatten har lättare att rinna av när brädan kupar sig. Tidigare gjord markering bör nu stämma även med steghållaren på nedersta steget. Placera stegbrädorna med ca 5 mm mellanrum.

Skruva sedan fast stegbrädorna med de medföljande träskruvarna 4,2x55 mm. Använd 4 st skruvar på varje bräda enligt nedanstående bild.

Montera stegbrädor på samtliga steg med samma metod.

Klart! Er nya utomhustrappa till balkong är klar för räcke

Nu är trappan klar för att montera räcke.