Montage av vangstycken trappa med vilplan

Lägg ut vang till utomhustrappa

Vi rekommenderar att Ni alltid börjar uppifrån i sluttningen.

Placera ut en vangsida i sluttningen

Sätt första steghållaren till trappan i lod.

Fäll sedan ut den översta trapphållaren. Använd vattenpass och sätt den i lod. Säkra steghållaren med medföljande skruv 55x4,2mm. Sätt även fast startvilplansvang (28x100x600mm) med två skruvar. Även denna i lod.

Fäll ut resterande av trapp steghållarna

Fäll ut resterande steghållare och sätt dem i lod med hjälp av vattenpass. Säkra dem med en skruv 55x4,2 mm per steghållare

Märk ut nedersta steghållarens position i trappa

Märk ut ett sträck var den nedersta steghållaren möter vangsidorna

Kopiera markering till trappans vilplansvang

Placera steghållare och vilplansvang (28x200x600mm) bredvid varandra och kopiera sedan markering till vilplansvang.

Skruva fast trappans vilplansvang

Placera vilplans i lod på samma ställe som steghållaren tidigare satt. Skruva fast den med konstruktionsskruven 65x6 mm som tidigare skruvades ut. Var noga med att skruva i det förborrade hålet i vilplansvangen. Sätt vilplansvangen i lod och skruva fast den med ytterligare en skruv 55x4,2 mm.

Märk ut såglinje på vangstycke

Lägg ett vattenpass i linje med vilplansvangens nedersida och märk ut med ett sträck på vangsidan. 

Såga bort utstickande material från trappa

Placera vangen på två bockar eller annan typ av sågbänk och såga bort materialet som sticker ut under vilplansvang

Placera ut trapp vangstycke

Placera ut två stenplattor eller annat distansmaterial under vilplansvangen så att den ligger på önskad höjd ovan mark. Minsta rekommenderade höjd är minst 2 cm ovan mark.Gör samma sak på startvilplansvangen.

Placera ut nedre trapp vangstycke

Placera ut det nedre vangstycket enligt bilden nedan och gräv ut ett hål 0,5m x 1 m och som är 15-20cm djupt. Den övre steghållaren skall vara i lod och ligga an helt mot vilplansvangen upptill.

Mät in steghöjd på trappa

Det är bra att vara två personer vid detta moment. Börja med att fälla ut de två nedersta steghållarna. Dessa skall hela tiden vara i lod. Höj eller sänk vangen tills avståndet mellan den övre steghållaren och den nedre är samma som mellan den nedre steghållaren och marken. I detta fall 151,3 mm. Rita då ett streck 2cm ovan mark. Ett liggande vattenpass brukar kunna fungera bra som distans och kan med fördel användas.

Såga trappans vangstycke

Flytta nu vangstycket till två bockar eller lämplig sågbänk och såga genom både vang och steg hållare efter stecket.

Skruva ihop vangstycket med trappans vilplan

Börja med att placera en planka med samma tjocklek som vattenpasset över hålet. Skuva upptill ihop vangstycket med vilplanet och ställ in steghållarna med vattenpass. Fäst dem med skruv 55x4,2mm

Såga bort uppstickande material

Såga bort material som sticker upp ovanför vilplansvang och startvilplansvang.

Kopiera trapp vang

Det är enklast att vid detta moment vara två personer. Ni kan då också vänta med ovanstående moment. Lyft hela trappvangen till plan mark. Placera material till den andra vangen ovanpå den färdiga och kopiera den underliggande vangen.

Placera ut en av vangarna i slänten

Placera ut en av vangarna i slänten. Placera ut jordankare eller annan markinfästning enligt nedan. Avståndet mellan infästningarna bör inte vara större än 3m.

Placera vangen i markinfästningen till trappen

Placera den första vangen i infästningen och placera ut markinfästning till den andra vangen. Avståndet mellan vangarna bör vara ca c/c 60 cm. Se till att ingen del av vangen är i kontakt med mark. Justera detta genom att skuta vangen i horisontell riktning.

Placera den andra vangen och justera trappan

Placera den andra vangen i infästningen . Avståndet mellan vangarna bör vara c/c 60 cm kontrollmät detta på minst 3 ställen. Kontrollera att samtliga steg är i lod. Justera vid behov.

Skruva fast trappa och återfyll

Skruva fast vangarna i markinfästing. Skruva fast samtliga steghållare med ytterligare en skruv. Genom varje steghållare ska nu finnas 3 skruvar. Skruva ihop vangstyckena med vilplan och startvilplan helt. Det bör vara 5 skruvar vid varje infästning. Återfyll det grävda hålet med singel för bästa möjliga drenering. Vangstyckena är nu klara för trall!