top of page

Projektering av trappor i allmänhet och Flexitrappan i synnerhet

Flexitrappan konstrueras så långt som möjligt enligt svensk standard SIS 91 11 01. Grunden är dock att alla steg skall ha samma höjd samt att stegdjupet är 250 mm. Antal steg styrs till stor del av standarden (ej över 200 mm i steghöjd) och sedan kräver varje steg 250 mm i utbredning på trappan.

Infästning i bjälklag

En så kallad väggplatta monteras mot bjälklaget i trappvalvets öppning, vilket utgör infästningspunkt för trappans vangstycken vid montering.
Beroende på vilka förutsättningar som finns kan Ni välja mellan följande avslut mot ovanvåning.

Med Step-down

 • Börjar med ett steg ner direkt från ovanvåning vilket kan vara fördelaktigt om trappans längd är kritisk
   

 • Vangparen behöver stöd i bakkant. Då de hamnar längre ned vid step-down krävs ett tjockt bjälklag alternativt att trappan avslutas mot en vägg.
   

 • Det lilla steget längst upp fälls in i ovanvåning så att det linjerar med färdigt golv

Utan Step-down

 • Börjar med ett helt steg i linje med ovanvåning. 
   

 • Vangparen får tillräckligt stöd av bjälklaget.
   

 • Mer utrymme under trappan

Begränsningar

Flexitrappans konstruktion går att anpassa till de flesta platser och skräddarsys efter Era önskemål. Men det finns även begränsningar.

 

Raktrappan kan vara maximalt cirka 3,2 - 3,3 meter hög beroende på konstruktionen i övrigt. Nästa steg är att välja en svängd Flexitrappa.

Maxhöjd raktrappa.jpg

Är Ni osäker över vilken modell som passar er? Hör av er till oss.

Hur bygger jag

Klicka på videon till vänster så får Ni se när vi bygger en trappa. Vi vet att de allra flesta klarar att bygga en trappa med vårt enkla system. Har Ni inte tid, lust eller möjlighet kan vi givetvis även hjälpa till med detta. 

Observera att stora produktförbättringar har skett sedan videon spelades in varvid en del av innehållet är inaktuellt!

 

bottom of page