Projektering av trappor i allmänhet och Flexitrappan i synnerhet

Flexitrappan konstrueras så långt som möjligt enligt svensk standard SIS 91 11 01. Grunden är dock att alla steg skall ha samma höjd samt att stegdjupet är 250 mm. Antal steg styrs till stor del av standarden (ej över 200 mm i steghöjd) och sedan kräver varje steg 250 mm i utbredning på trappan.

 

Viktigt är också infästningen av trappan i bjälklaget. Det har en betydelse för om trappan kan börja med ett mindre steg, så kallat step-down, eller om det blir en hel steglängd ut från golvet på våningen ovanför.  

Step Down = NO.jpg

Utan Step-Down

Step Down = YES.jpg

Med Step-Down

Hur bygger jag

Klicka på videon till vänster så får Ni se när vi bygger en trappa. Vi vet att de allra flesta klarar att bygga en trappa med vårt enkla system. Har Ni inte tid, lust eller möjlighet kan vi givetvis även hjälpa till med detta. 

Observera att stora produktförbättringar har skett sedan videon spelades in varvid en del av innehållet är inaktuellt!