Utomhustrappa trappa
Överliggare
Räckesstolpe
Vangstycke
Steghållare
Vilplansbrädor
Vilplansvang
Stegbrädor
Nedre underliggare

Vanliga termer utomhustrappor

Underliggare
Stolpbräda