Trappa i slänt
Trapplöp
Steghöjd
Stegdjup
Räckeshöjd
Stegbredd

Vanliga termer utomhustrappor