Räcken till Flexitrappan

Vårt grundräcke baseras på trästolpar som fästs i stegen alternativt i vissa trappor som går ner till golv. Stolparna kan ha olika dimensioner beroende på om de enbart används till att fästa räcken eller om de även används till infästning av vangstycken. 

Raka trappor har enbart stolpar som fästs in i stegen och därmed samma dimension

L- och U-trappor har stolpar som både fästs in i stegen och som står på marken varvid de varierar i dimension

Handledare levereras normalt i samma träslag som beställt stegmaterial

Bottenstock levereras normalt enbart i vitmålad furu.

Mellan handledare och bottenstock kan olika material beställas

- Furuplatta med infräst mönster

-MDF-platta med infräst mönster

-Glasplatta

Utöver detta erbjuder vi även sortiment från andra leverantörer.

Innefattar

-Rostfria stolpar

-Rostfria stänger mellan stolparna