Räcken till Flexitrappan

Vårt grundräcke baseras på trästolpar som fästs i stegen alternativt i vissa trappor som går ner till golv. Stolparna kan ha olika dimensioner beroende på om de enbart används till att fästa räcken eller om de även används till infästning av vangstycken. 

Handledare levereras normalt i samma träslag som beställt stegmaterial

Bottenstock levereras normalt enbart i  furu.

Mellan handledare och bottenstock finns en MDF-platta med infräst mönster. Standardmönstret syns i bild nedan.

 

Räcke FT-20015.jpeg

Raka trappor har enbart stolpar som fästs in i stegen 

Räcken till L- och U-trappor fästs i räckesstolpar i stegen men också i en av hörnpelarna i vilplanet som står på marken. Se bild nedan

Räcke_CAD_LS-WAT.JPG